REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ 

Kupujícímu doporučujeme před převzetím a zaplacením zásilky z pošty, na místě zkontrolovat zda zásilka není poškozena. V případě rozsáhlého poškození (roztržený obal, deformace a jiné rozsáhlé poškození) doporučujeme zásilku nepřevzít.
V případě reklamace zašle kupující reklamované zboží na adresu sídla společnosti. Balík musí být řádně zabalen a má obsahovat: reklamované zboží včetně příslušenství, kopii faktury, popis vady a kontaktní údaje kupujícího - zpáteční adresa, tel. číslo, e-mail. Zboží zasílejte buď formou balíku, nebo doporučeně jako dopis. Při zaslání zboží dobírkou nebude tato zásilka přijata. Reklamované zboží musí být dodáno čisté a mechanicky nepoškozené.
Náklady na přepravu reklamovaného zboží směrem od kupujícího k prodávajícímu hradí kupující. Poštovné a jiné poplatky nevracíme.
Zpáteční přepravu po vyřízení oprávněné reklamace hradí prodávající.
V případě, že dojde k vadě výrobku v záruční době, má zákazník právo na odstranění vzniklé vady.
V případě, že vada zboží je neodstranitelná, nahradí dodavatel zákazníkovi závadný výrobek novým nebo po dohodě – výrobkem jiného typu, přičemž dojde k doplacení nebo vrácení cenového rozdílu.


Záruka se nevztahuje na poškození vzniklé:

– přirozeným nebo nadměrným mechanickým opotřebením

– znečištěním zboží nebo jeho částí v důsledku zanedbání údržby

– používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, ve kterém se zboží běžně používá

– vnějšími vlivy, například. pádem nebo nárazem, vniknutím vody do elektrických částí

– zásahem do zboží neoprávněnou osobou (neodborné opravy nebo úpravy)

– přepětím, například. při úderu blesku

– při používání zboží v rozporu s návodem k obsluze

– mechanickým poškozením- roztržené, proříznuté, tepelně poškozené zboží, zboží poškozené neopatrným neúměrným fyzickým zacházením, záměrným poškrábáním vrstev zboží a pod.

Záruka se také nevztahuje na škody vzniklé v důsledku živelné události, živelné katastrofy, násilného poškození, povětrnostních podmínek nebo provozem v extrémních a neobvyklých podmínkách.